Ασφάλιση Επιχείρησης και Τεχνικά έργα - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕπιχείρησηΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν ανεξαρτήτως μεγέθους. Η ασφαλιστική αγορά παρέχει πληθώρα καλύψεων με τις οποίες ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να θωρακίσει την επιχείρησή του σε περίπτωση ζημιάς, εξαφανίζοντας το άγχος της επόμενης μέρας' του χρονικού σημείου δηλαδή που μετά από μία καταστροφή θα χρειαστεί να γίνει η επανεκκίνηση της επιχείρησης. Μεταξύ άλλων μία επιχείρηση μπορεί να ασφαλιστεί για φωτιά για αστική ευθύνη για νομική προστασία για θραύση κρυστάλλων αλλά έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει ακόμη και το προσωπικό της καθώς επίσης να ασφαλίσει και ζημιές από φυσικά φαινόμενα που ενδέχεται να προσβάλλουν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Τεχνικά έργα

Η ΟΜΑΣ  κατέχει την  τεχνογνωσία να συνθέσει και να προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία εξασφαλίζουν προστασία έναντι των κινδύνων που απειλούν τα τεχνικά έργα τόσο στον τομέα κατασκευής που αφορά δημόσια και ιδιωτικά έργα όσο και στον τομέα της τεχνολογίας που αφορά ηλεκτρονικό, μηχανολογικό εξοπλισμός και τα λοιπά.

  • Προγράμματα κατά παντός κινδύνου έργου.  (C.A.R)
  • Κατά παντός κινδύνου ανέγερσης συναρμολόγησης (E.A.R)
  • Μηχανικών βλαβών (ΜΒ)
  • Κατά παντός κινδύνου μηχανολογικού εξοπλισμού(CPM)
  • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (E.E.I)

Επιστροφή στο περιεχόμενο