Η ΟΜΑΣ , αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου αγρότη - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ασφάλιση αγροτώνΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Η ΟΜΑΣ , αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου αγρότη,  προτείνει,  τέσσερις ολοκληρωμένες επιλογές, με ουσιαστικές παροχές, σχεδιασμένες ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους αυτούς που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, παρέχοντάς τους ασφαλιστικές καλύψεις και προνόμια για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.
ΒΑΣΙΚΕΣ  Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής
Υπαίθριες Αγροτικές Καλλιέργειες
 • Φυσικοί Κίνδυνοι
 • Άγρια Ζώα
 • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
 • Πυρκαγιά

Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου

Βοοτροφικές, Χοιροτροφικές, Αιγοπροβατοτροφικές και Πτηνοτροφικές μονάδες
 • Θάνατος Ασφαλισμένων Ζώων από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Θερμοκηπίων
Κατασκευή, Εξοπλισμός και Φυτεία
 • Πυρκαγιά
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Καθίζηση/ Κατολίσθηση
 • Αλλαγές Επιπέδου Θερμοκρασίας/ Υγρασίας του Εδάφους/ του Αέρα

Ασφάλιση Υδατοκαλλιεργειών

Εκτρεφόμενος Ιχθυοπληθυσμός, Μεταφορά Ζωντανών Ιχθύων, Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός
 • Θάνατος από Ασθένεια ή Ατύχημα
 • Κλοπή
 • Κακόβουλη Ενέργεια
 • Διαφυγή Ιχθυδίων
 • Πυρκαγιά
 • Θαλασσοταραχή
 • Πρόσκρουση
 • Σεισμός
Επιστροφή στο περιεχόμενο