Μπορείτε να προχωρήσετε στην ασφάλιση της μόνιμης /εξοχικής κατοικίας - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠεριουσίαΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο στην ζωή μας όσο αφορά τα υλικά αγαθά είναι το σπίτι μας. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας προσπαθούμε με πολλούς τρόπους να προστατέψουμε και να συντηρήσουμε το σπίτι μας. Η Ασφάλιση μας δίνει την δυνατότητα να εξασφαλίσουμε το κόστος από τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν. Ζημιές έχουν να κάνουν με τα φυσικά φαινόμενα με την εγκληματικότητα αλλά και με την κακή κατασκευή ενός κτιρίου. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα μπορούν πλέον να εξασφαλιστούν με τη δημιουργία ενός ασφαλιστηρίου. Μπορείτε άμεσα να προχωρήσετε στην ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας είτε της εξοχικής, αλλά ακόμη και της επιχειρήσεις σας με τη συνδρομή και συμβουλή ενός εξειδικευμένου ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος θα μπορέσει να σας παρουσιάσει μία μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις ιδιαιτερότητες της δικής σας ιδιοκτησίας.
Επιστροφή στο περιεχόμενο