ΟΜΑΣ ασφαλιστικοί πράκτορες από το 2006 με υψηλή ποιότητα - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
«Εύ σοι το μέλλον έξει, άν τό παρόν εύ τιθής»
Το μέλλον σου θα είναι καλό αν τακτοποιήσεις καλά το παρόν
(Ισοκράτης) 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

ΟΜΑΣ ασφαλιστικοί πράκτορες

Η φιλοσοφία μας
Προνοούμε εγκαίρως, ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε απρόσμενο και αιφνίδιο γεγονός με το λιγότερο δυνατό κόστος, οικονομικό ή ψυχικό.

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Κλάδος οχημάτων μεταφορών

Κλάδος οχημάτων μεταφορών

Ασφάλιση σκαφών

Ασφάλιση σκαφών

Ασφάλιση υγείας-Ζώης

Ασφάλιση υγείας-Ζώης

Επιχείρηση

Επιχείρηση

Σύνταξη-Αποταμίευση

Σύνταξη-Αποταμίευση

Περιουσία

Περιουσία

Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος

Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος

Αστική ευθύνη

Αστική ευθύνη

Ταξιδιωτικη ασφάλιση

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ασφάλιση αγροτών

Ασφάλιση αγροτών

Κληρονομιά

Κληρονομιά

Cyber insurance

Cyber insurance

Νομική προστασία

Νομική προστασία

Εισόδημα

Εισόδημα

Επιστροφή στο περιεχόμενο