Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος μέσο της ΟΜΑΣ Ασφασιστικοι Συμ - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Προσωπικού ατυχήματοςΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΑΤΥΧΉΜΑΤΟΣ

Ιδιαίτερα σημαντική αλλά και πρακτική είναι η κάλυψη του προσωπικού ατυχήματος. Μπορεί να δοθεί ως μεμονωμένη κάλυψη χωρίς τη βασική ασφάλιση ζωής κάτι που την κάνει ιδιαίτερα οικονομική.
Οι καλύψεις που εμπεριέχονται στο προσωπικό ατύχημα είναι ο Θάνατος  από ατύχημα η μόνιμη και η μερική ανικανότητα και και τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα.
Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα καταβάλλονται στους δικαιούχους ασφαλισμένο κεφάλαιο και σε περίπτωση ολικής ή μερικής ανικανότητας καταβάλλεται το συμφωνημένο κεφάλαιο στον δικαιούχο.
Επιστροφή στο περιεχόμενο