Νομική προστασία για τα έξοδα και την υπεράσπιση έναντι διεκδικήσεων - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Νομική προστασίαΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Η κάλυψη της νομικής προστασίας για ιδιώτες ή επιχειρήσεις είναι πολύτιμη στην σύγχρονη πραγματικότητα.
Η προστασία που παρέχεται από αυτή την ασφάλιση, αφορά την κάλυψη των προβλεπόμενων εξόδων που θα απαιτηθούν για να προστατευτεί νομικά ο ασφαλισμένος.
Καλύπτονται τόσο οι δικηγορικές αμοιβές όσο και τα δικαστικά έξοδα που θα χρειαστούν για τις διεκδικήσεις των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου καθώς και τα έξοδα για την υπεράσπιση του, έναντι διεκδικήσεων τρίτων. Από την κάλυψη εξαιρούνται τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Επιστροφή στο περιεχόμενο