Ασφάσξση Αστικής ευθύνης με έναν ειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αστική ευθύνηΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΎΝΗ

Υποχρέωση αποκατάστασης της ζημιάς, έχει κάποιος που προξενεί με πράξη ή παράλειψη ή από αμέλεια του σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα. Η παραπάνω διατύπωση αφορά τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης.
Υπάρχουν ασφαλιστικά πακέτα τα οποία αφορούν την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και απευθύνονται είτε σε επιχειρήσεις είτε σε οικογενειάρχες. Μιλώντας με έναν ειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της ΟΜΑΣ μπορείτε να επιλέξετε ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα που χρειάζεστε αναλόγως τις δραστηριότητες σας.
Επιστροφή στο περιεχόμενο