Η ασφάλιση προβλέπει την εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος - ΟΜΑΣ Insurance

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΟΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕισόδημαΕΙΣΌΔΗΜΑ

Η εξασφάλιση του εισοδήματος μας όταν μας τύχει κάτι απρόσμενο στην υγεία μας, είναι πραγματικά σωτήρια ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Είτε μέσω εξειδικευμένων ιδιωτικών προγραμμάτων, είτε ως συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη σε προγράμματα Ζωής και Σύνταξης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει ότι αν ένα ατύχημα ή ασθένεια τον εμποδίζει μόνιμα ή πρόσκαιρα να ασκεί το επάγγελμά του, θα εισπράξει αποζημίωση ανάλογη με το μηνιαίο εισόδημα που έχει δηλώσει.
Τα προγράμματα αφορούν α) Μόνιμη Απώλεια Εισοδήματος, β) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Μειούμενου κεφαλαίου, γ) Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος, δ) Απώλεια Επαγγελματικής Ικανότητας. Παρέχουν, δε, τη δυνατότητα κάλυψης με σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο συνδεδεμένο με την παροχή που καταβάλλει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης.
Η ασφάλιση για μόνιμη απώλεια εισοδήματος προβλέπει την εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.
Επίσης, τα προγράμματα προσφέρουν αναπλήρωση του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος σε ποσοστό έως και 75% για μέχρι 2 έτη. Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής κάλυψης ακόμη και από την 1η ημέρα της αδυναμίας σας για εργασία λόγω ατυχήματος και από την 7η ημέρα λόγω ασθενείας.
Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με το δηλωθέν εισόδημα, τη διάρκεια του προγράμματος, τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, το επάγγελμα, την επιλογή μεταξύ των ημερών αναμονής και την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης και την κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου.
Ασφάλιση αλλοδαπών
Όλοι οι αλλοδαποί που εισέρχονται στην Ελλάδα αλλά και όσοι θέλουν να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, έχουν την υποχρέωση  να ασφαλίζονται για τις συγκεκριμένες καλύψεις:

  • Θάνατος από Ατύχημα 1.000€
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
  • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
  • Ιατρο – Φαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 1.500€
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια με 20% συμμετοχή ασφαλισμένου. 10.000€ βάση του άρθρου 6 του νόμου 4251/2014

Επιστροφή στο περιεχόμενο